Celovito ali delno vodenje vseh poslovnih knjig za samostojne podjetnike in gospodarske družbe

Zajema vodenje glavne knjige, blagajne, registra osnovnih sredstev, saldakonte kupcev in dobaviteljev, materialno knjigovodstvo, obračun DDV, medletna in letna poslovna poročila.

Vodenje poslovnih knjig izvajamo z vrhunskimi programskimi rešitvami podjetja SAOP z aplikacijami iCenter in miniMAX.

Obračun plač in vseh ostalih izplačil fizičnim osebam

Zajema obračun plač, regresov, vse oblike honorarjev, najemnin in podobno.

Možnost spletnega in brezpapirnega e-računovodstva miniMAX

Strankam ponujamo možnost spletnega e-računovodstva miniMAX.

Koristi, ki jih prinaša vodilni spletni e-računovodski program miniMAX:

 • Vnesene podatke sočasno vidita računovodski servis in podjetnik,
  kar zmanjšuje stroške službenih poti.

 • Vsak podatek vnesete samo enkrat, saj so funkcionalnosti tesno povezane.

 • Program miniMAX je na voljo stalno (24/7/365) preko spleta.

 • Stroškov nakupa in namestitev ni.

 • Nadgradenj računovodskega programa ne doplačujete.

 • Program boste začeli uporabljati že po kratki brezplačni predstaviti.

 • Pomoč za delo z računovodskim programom je vključena v ceni.

 • Za arhiv podatkov skrbimo mi.

 • Ni Vam potrebno kupiti novega računalnika.

Vse ostale informacije in dejstva so na voljo na spletni strani miniMAX.